TeCC!NNOVATERS 2017

Berikut merupakan salah satu pertandingan yang dianjurkan dalam eDOLA2017, Pertandingan ini memfokuskan kepada amalan penggunaan dan persekitaran TeCC dimana ianya telah dikonsepkan sebagai ruang pembelajaran dan kaedah pedagogi baru yang sesuai dengan keperluan abad ke 21 dalam membantu meningkatkan pengajaran yang diamalkan melalui penggunaan penyelidikan, persembahan dan teknologi di Politeknik Malaysia. Untuk maklumat lanjut boleh muat turun dokumen TeCC!NNOVATERS 2017 atau hubungi Pegawai e-Learning Politeknik Jeli Kelantan di talian 09-9443659.

teccnnovation

DOWNLOAD HERE

Advertisements