Senarai Pertandingan

eDOLA2017 merupakan sebuah pertandingan yang akan diadakan sepanjang tahun 2017. Pertandingan ini dilangsungkan pada setiap tahun bagi mencungkil bakat-bakat serta menjadikan setiap warga politeknik mempunyai daya kreatif dan inovatif yang amat tinggi dengan adanya pertandingan seperti ini di peringkat Kebangsaan. Pada tahun 2017, terdapat 6 buah pertandingan kesemuanya. Antaranya seperti gambarajah di bawah. Untuk maklumat lebih lanjut berkenaan penyertaan boleh merujuk Pegawai e-Learning Politeknik Jeli Kelantan di talian 09-9443659.

picture1picture2edola20172

Sekian, terima kasih.

Advertisements