eMCC 2017

Berikut merupakan salah satu pertandingan yang dianjurkan dalam eDOLA2017, bertujuan untuk penghasilan video pendek berdurasi 3-4 minit berkenaan dengan kokurikulum semasa di setiap jabatan politeknik. Dengan penghasilan video ini, secara tidak langsung dapat membangunkan bahan Pengajaran dan Pembelajaran secara online. Untuk maklumat lanjut boleh muat turun dokumen eMCC2017 atau hubungi Pegawai e-Learning Politeknik Jeli Kelantan di talian 09-9443659.

emcc2017DOWNLOAD HERE

Advertisements